Kinderopvang 't Hummelhuis

Buitenschoolse opvang en vakantieopvang

De overgang naar de basisschool is groot. De school, de juf/meester en de kinderen zijn nieuw en de dagen zijn zeker in het begin vermoeiend. De tijden buiten de school heeft het kind dan ook hard nodig om even bij te komen en te ontspannen. Kinderopvang 't Hummelhuis biedt Buitenschoolse Opvang van 4 tot 13 jaar.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers bedenken van te voren activiteiten rond wisselende thema's. Hierbij geldt dat niets moet. Kinderen moeten op school al zoveel en daarom mogen ze op de BSO zelf kiezen om vrij te spelen of om juist wel mee te doen.

Voor de vakantieopvang wordt steeds een nieuw activiteitenplan opgesteld, met voor iedere dag weer andere binnen- en buiten(sport)activiteiten.

Rust
Voor kinderen die graag even op adem komen, zijn er banken om wat te luieren, te lezen of te liggen.

Tijden Buitenschoolse Opvang (BSO) en vervoer

Tijden
Maandag tot en met vrijdag:
VSO: van 07.00 tot 08.30 uur
NSO: van 12.00 tot 18.00 uur

Tijdens de vakantieweken
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 tot 18.00 uur

Vervoer BSO/school en school/BSO
Kinderopvang 't Hummelhuis heeft het vervoer van de kinderen naar en van school uitbesteed aan een taxibedrijf. Hierbij wordt zoveel mogelijk een vaste chauffeur ingezet. Een pedagogisch medewerker staat klaar om de kinderen op te vangen.


Wennen op de BSO

Voordat de kinderen daadwerkelijk vier worden en naar school gaan, brengen zij in de regel een paar keer een bezoekje aan de BSO. De pedagogisch medewerkers kennen ze dikwijls al. Ook zien ze meestal wel een aantal bekende gezichten terug van kinderen die al eerder vier werden. De meeste kinderen voelen zich snel thuis bij de BSO.

Eten, drinken en even bijpraten en bijkomen

Vanaf 07.30 - De kinderen worden opgevangen door de pedagogisch medewerker en genieten samen van een ontbijtje en een kopje thee.

12.30 - Er wordt gezamenlijk een broodje gegeten.

15.30 - In de 'huiskamer' wordt thee of limonade gedronken met een koekje erbij. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt over school en de pedagogisch medewerker leest een verhaal voor, zodat de kinderen even tot rust komen.

16.30 - Tijd voor een gezonde fruitonderbreking. De kinderen mogen zelf kiezen.

17.00 - Voor de hartige trek is er een rijstewafel of een soepstengel.


Ziek

Het kan iedereen overkomen: je vertrekt 's ochtend keurig op tijd naar de kinderopvang. Je collega's verwachten je over een half uurtje en je hebt er zin in. Ineens klinkt er "Mama, ik heb buikpijn!" van de achterbank. Wat doe je? Omkeren of even aanzien....

Een ziek kind hoort niet op de kinderopvang, maar wat is ziek? Bij hevige koorts en keelpijn is dit duidelijk, maar wat doe je bij rode vlekjes, vage klachten of diarree?

Een antwoord op deze, en ook andere vagen vindt u in het Ziektebeleid van 't Hummelhuis. U kunt dit beleid downloaden, doorlezen en zo gewenst ook uitprinten. Uiteraard is overleg met de opvang ook altijd mogelijk.


Kan uw kind door ziekte niet naar de opvang komen, dan dient u zelf voor vervangende opvang te zorgen.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Lever dan een ingevuld medicijnen formulier in bij de opvang van uw kind.


Spelenderwijs

Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdek en leer je spelenderwijs iedere dag weer wat nieuws.
't Hummelhuis neemt de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt in een omgeving waarin het kind:

  • voldoende aandacht krijgt, plezier heeft en leuk kan spelen
  • omgang met leeftijdgenoten wordt geboden
  • zich kan ontwikkelen en leert functioneren in een groep
  • wordt begeleid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • fysieke veiligheid en een gezonde verzorging wordt geboden
  • zich welkom voelt in een prettige sfeer

Interesse in de pedagogische uitgangspunten van 't Hummelhuis?


Veiligheid

't Hummelhuis biedt uw kind een verantwoorde en veilige omgeving. Uitgangspunt hierbij vormen diverse beleidsplannen, protocollen en RI&E's. Wilt u een toelichting of twijfelt u over de gang van zaken, laat het ons dan weten. U heeft recht op alle informatie rond het welzijn van uw kind.

Kwaliteitsnormen
’t Hummelhuis voldoet aan alle eisen die de GGD en de brandweer stellen en heeft een gemeentevergunning voor het opvangen van kinderen. De locaties beschikken over nieuw spelmateriaal en meubilair, geheel volgens de nieuwste veiligheidsnormen. Ook de nieuwe wet kinderopvang zorgt voor dat kwaliteit en veiligheid. Om de kwaliteit van de opvang te kunnen blijven waarborgen nodigen wij ouders uit deel te nemen aan onze oudercommissie. Op deze manier kijken ouders kritisch mee met Kinderopvang ’t Hummelhuis naar zaken als veiligheid, kwaliteit en hygiëne. Hieronder vindt u bij 'Wettelijk' verdere informatie.

Wettelijke voorschriften

Jaarlijkse Inspectie Kinderopvang 't Hummelhuis is een bij de gemeente geregistreerde en erkende kinderopvang. Jaarlijks wordt alles streng geïnspecteerd. De behaalde score is altijd ruim voldoende en daar zijn we best trots op. Klachten Bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan heeft Kinderopvang 't Hummelhuis hiervoor een interne klachtenprocedure. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de directie van 't Hummelhuis, dan kunt u een schriftelijk klacht indienen bij De Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. U kunt ook direct met uw klacht bij hen terecht.

Fotoalbum

Via onderstaande knop krijgt u toegang tot het Hummelhuisfotoalbum. Het album opent in een apart browservenster. Om privacyredenen is het album alleen toegankelijk na invoer van een password.  Ouderparticipatie

Ouders die hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen hebben een belangrijke stem in de dagelijkse gang van zaken op 't Hummelhuis. Wij stellen uw mening op prijs en op verschillende manieren houden we contact:
Tijdens kortje gesprekjes bij het brengen en halen. Via een schriftje waarin de groepsleidster en de ouders de belevenissen en gebeurtenissen van het kind bijhouden. Een paar maal per jaar via de oudercontact-avonden. Heeft u tussentijds behoefte aan een extra gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Tijdens de jaarlijkse ouderavond, georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie. Meedenken en meepraten door ouders/verzorgers over het beleid van 't Hummelhuis gebeurt in de oudercommissie.

De oudercommissie
De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij vertegenwoordigt ze de ouders bij de directie en adviseert ze ten aanzien van de kwaliteit. De oudercommisssie heeft adviesrecht bij elk voorgenomen besluit over kwaliteit, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling, klachtencommissie en prijswijzigingen kinderopvang.

Suggesties, op- of aanmerkingen, meedenken of meebeslissen? Reacties zijn van harte welkom. Neem contact op met een van de leden of stuur een berichtje.

Rosemarie Parren
Jessica van Hell
Noor Koops-Riswick

Registratienummers

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

BSO, Rhijnsburglaan 7a, 8181XW Heerde - 611049193
BSO, Griftstraat 8, 8181 VZ  Heerde - 351273207
Tarieven Naschoolse opvang 2019

De tarieven van de voor- en naschoolse opvang zijn gebaseerd op 40 schoolweken. Dus: het aantal uren per week x 40 schoolweken gedeeld door 12 maanden is het gemiddelde vaste factuurbedrag per maand.
De automatische incasso's worden rond de 20e van de maand uitgevoerd. 

BSO (4-13 jarigen)
Exclusief vervoer: € 7,77 / uur (kort/lang) 
Flexibele opvang: € 8,77 / uur (kort/lang) 
Inclusief vervoer: tarief op aanvraag

Om een indicatie te geven van het netto uurtarief, hieronder drie voorbeelden bij verschillende gezamenlijke brutojaarinkomens:

Netto eigen bijdrage (geen extra kosten)
€ 20.000 € 1,16/uur
€ 40.000 € 1,79/uur
€ 60.000 € 2,48/uur
€ 80.000 € 3,42/uur

 

Tarieven VSO

VSO (Voorschoolse opvang, inclusief ontbijt)
€7,77 / uur

 

Tarieven vakantieopvang

Vakantieopvang (4-13 jarigen)
€ 7,77 / uur (in contract; maandelijkse facturering)       
€ 8,77 / uur  (geen contract; op basis van nacalculatie)    

NB Contract is op basis van dagdelenInschrijven

Uw kind aanmelden voor de Buitenschoolse opvang en/of vakantieopvang kan met behulp van een inschrijfformulier. Klik op onderstaande knop om het formulier te openen in een apart browservenster.


Inschrijfformulier BSO De Heerd

Opzeggen kan per 1e of per 15e van de maand, waarbij een opzegtermijn geldt van een maand. Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt ook een opzegtermijn van een maand.


Nieuws

Regelmatig ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief via de mail. Via onderstaande knop download u een .pdf van de meest recente versie. Omdat de nieuwsbrief openbaar is, staan er geen foto's op van kinderen van
't Hummelhuis.


      

Contact

Kinderopvang ’t Hummelhuis Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde 0578 - 69 19 18 info@hummelhuis.nl www.hummelhuis.nl

BSO Locaties: Locatie De Rhijnsberg Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde 0578 - 69 54 47 Locatie De Heerd Griftstraat 8 8181 VZ Heerde 0578 - 79 20 14 Teammanager BSO Jessica Stapper jessica@hummelhuis.nl 06 33 22 01 23 Webontwerp en bouw: Beeldteam.nl