Deprecated: Het argument $control_id is verouderd sinds versie 3.5.0! in /var/www/vhosts/hummelhuis.nl/httpdocs/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 304
Corona maatregelen: hoe werkt het bij 't Hummelhuis?

Corona maatregelen

Laatst bijgewerkt:24-6-2021

Sinds maandag 8 februari 2021 zijn de basisscholen en kinderopvang (0-4 jaar) weer open! Ook de buitenschoolse opvang (BSO) mag vanaf maandag 19 april a.s. haar deuren weer openen. We zijn ontzettend blij om alle kinderen weer te verwelkomen!

De ontwikkelingen rondom covid-19 volgen zich in razend tempo op. Het is een onzekere tijd en we begrijpen dat dit kan leiden tot vragen. In deze blog geven we daarom antwoord op de meest gestelde vragen en nemen we je mee in de maatregelen die we bij ’t Hummelhuis hanteren. 

We blijven deze blog updaten n.a.v. de laatste ontwikkelingen. Mogelijk is de informatie dus nog niet volledig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Hoe verloopt het op de opvang?

De volgende maatregelen t.b.v. de veiligheid en hygiëne blijven van kracht de komende periode. 

Hygiëne

 • We schudden geen handen en hoesten en niezen doen we in onze elleboog.
 • Medewerkers wassen vaker hun handen. O.a. bij binnenkomst, voor- en na bereiden van voeding, voor- en na verzorgingsmomenten.
 • We maken vaker en grondiger schoon. Vooral handcontactpunten die vaak gebruikt of aangeraakt worden. 
 • Op iedere groep zijn papieren handdoekjes en desinfecterende handgel beschikbaar. 

Gepaste afstand

 • Volwassenen (medewerkers en ouders) bewaren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te bewaren. 

Brengen en halen

 • Het breng- en haalmoment verloopt op alle groepen via de buitendeur van de groep. Ouders komen niet binnen en wachten totdat een van onze pedagogisch medewerker naar hen toe komt. Zij zorgen dat het kind gereed is voor vertrek en verzamelen alle spullen. 
 • We houden de overdracht tijdens breng- en haalmoment kort. Uitgebreide zaken omtrent uw kind kunnen telefonisch of via Bitcare worden besproken met de pedagogisch medewerker(s).
 • Kinderen worden zoveel mogelijk gebracht en gehaald door 1 ouder.
 • Het dragen van een mondkapje (door ouders) mag, dit is op eigen initiatief 
 • Pedagogisch medewerkers dragen geen mondkapje in verband met herkenbaarheid voor de kinderen. 
Regels voor verkouden kinderen

Wanneer kinderen met klachten wel of niet naar de opvang mogen, staat op deze pagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

beslisboom (0 jaar t/m groep 8)

Er is een vernieuwde, aangescherpte versie van de beslisboom beschikbaar (d.d. 19 mei).  Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Twijfelt u? Doorloop dan de beslisboom! Download hem hieronder.

Nieuwe regels besmetting & quarantaine

Eén van de maatregelen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en
contactonderzoek en het quarantainebeleid. Deze is voor alle kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon), het kind in thuisquarantaine gaat.

In de kinderopvang kan dat betekenen dat als 1 medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep (of evt. van meerdere groepen) in thuisquarantaine moeten. Houd er daarom rekening mee dat dit kan gebeuren; op dat moment moet uw kind thuis blijven en mogen we voor de kinderen van die betreffende groep(en) uiteraard ook geen noodopvang aanbieden.

aanvullende maatregelen

Gezien deze aangescherpte en aanvullende richtlijnen m.b.t. testen, besmetting en quarantaine, proberen we het contact (voor zowel KDV als BSO) tussen kinderen en medewerkers van verschillende groepen zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door:

 • Kinderen op te vangen op hun eigen stamgroep en groepen zo min mogelijk samen te voegen. 

Met deze aanvullende maatregelen doen we onze uiterste best om de onderlinge contacten waar mogelijk te beperken en hopelijk te voorkomen dat meerdere groepen genoodzaakt zijn in quarantaine te gaan wanneer er iemand (een kind of pedagogisch medewerker) positief getest wordt. 

Bekijk de volgende webpagina van het RIVM voor alle details rondom bron- en contactonderzoek: https://lci.rivm.nl/covid-19-bco 

Tegemoetkoming kosten noodopvang

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook tijdens de sluiting volledig door bleven betalen, ontvangen van de overheid een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Soms is de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat komt onder andere omdat de tegemoetkoming is berekend met de maximale uurprijs.  De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang. Ook ouders met cruciale beroepen ontvangen een tegemoetkoming. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang.

Meer weten over de tegemoetkoming van de kosten? Bekijk deze pagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders