Kinderopvang 't Hummelhuis

Gastouderbureau (GOB)

Niet voor iedere ouder biedt opvang op een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang de juiste oplossing. Bijvoorbeeld omdat de werktijden van de ouders niet overeenstemmen. Ook kan het voor het kind, om wat voor reden dan ook, wenselijk zijn om voor een andere vorm van opvang te kiezen. Opvang door een gastouder is dan vaak een goed alternatief.

Kinderopvang 't Hummelhuis bemiddelt tussen gastouders en vraagoudersEnkele kenmerken van deze opvang zijn:

 • voor kinderen van 0 tot 13 jaar
 • opvang op maat met flexibele tijden
 • ook mogelijkheden 's nacht en in het weekend
 • eventueel opvang bij u aan huis
 • soms in combinatie met licht huishoudelijk werk
 • geen wachtlijsten
 • minimaal 5 uur per week
 • een zorgvuldige selectie van de gastouders
Kinderopvang 't Hummelhuis is door de gemeente Heerde erkend en geregistreerd.

Tijden Gastouderbureau (GOB)

Voor de opvang van een kind bij een gastouder gelden geen vaste, algemene tijden. De opvang kan zo flexibel zijn als door de vraag- en gastouder is te regelen. Wel geldt een minimale opvang van 5 uur per week.

In de praktijk kan het dus voorkomen dat er ook voor de nachten of voor in het weekend een beroep op de gastouder wordt gedaan. Of het kind dan thuis slaapt of bij de opvang logeert, is ook onderling te regelen. Uiteraard hangt dit alles af van de mogelijkheden van de gastouder.

Kinderopvang 't Hummelhuis bemiddelt bij het vinden van een goede match tussen vraagouder en gastouder.


Ziek

Voor kinderen die naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang gaan zijn er duidelijk beleidsregels rond ziek zijn en thuis blijven. Een ziek kind kan niet naar de opvang en de ouder moet voor vervangende opvang zorgen op zelf thuis blijven. Voor kinderen die door een gastouder worden opgevangen is dit vaak niet van toepassing.

Gastouders en ouders hebben in de regel een intensief contact. Samen kunnen zij daardoor flexibeler inspelen op de opvang van een ziek kind. Toch zijn er een aantal zaken die ook in een thuissituatie van belang kunnen zijn:

 • de eventuele aanwezigheid van eigen kinderen
 • de eventuele opvang van nog andere kinderen
 • de ernst en aard van de ziekte
 • eventuele besmettelijkheid
 • de nodige faciliteiten om een ziek kind te verzorgen
 • het toedienen van medicijnen

Het is goed om hier van te voren duidelijke afspraken over te maken, zodat u niet met een ziek kind nog samen moet bedenken wat te doen.

Het Hummelhuis kan zowel de vraagouder als de gastouder adviseren bij vragen rond de opvang van een ziek kind.


Spelenderwijs

Samen leuke dingen doen en plezier maken in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo ontdek en leer je spelenderwijs iedere dag weer wat nieuws.
't Hummelhuis neemt de verantwoordelijkheid op zich om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt in een omgeving waarin het kind:

 • voldoende aandacht krijgt, plezier heeft en leuk kan spelen
 • omgang met leeftijdgenoten wordt geboden
 • zich kan ontwikkelen en leert functioneren in een groep
 • wordt begeleid naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • fysieke veiligheid en een gezonde verzorging wordt geboden
 • zich welkom voelt in een prettige sfeer

Interesse in de pedagogische uitgangspunten van 't Hummelhuis?


Veiligheid

't Hummelhuis biedt uw kind een verantwoorde en veilige omgeving. Uitgangspunt hierbij vormen diverse beleidsplannen, protocollen en RI&E's. Wilt u een toelichting of twijfelt u over de gang van zaken, laat het ons dan weten. U heeft recht op alle informatie rond het welzijn van uw kind.

Kwaliteitsnormen
’t Hummelhuis voldoet aan alle eisen die de GGD en de brandweer stellen en heeft een gemeentevergunning voor het opvangen van kinderen. Ook de nieuwe wet kinderopvang zorgt voor kwaliteit en veiligheid.

Onder de knop 'Wettelijk' vindt u verdere informatie.

Wettelijke voorschriften

Jaarlijkse Inspectie
Kinderopvang 't Hummelhuis is een bij de gemeente geregistreerde en erkende kinderopvang. Jaarlijks wordt alles streng geïnspecteerd. De behaalde score is altijd ruim voldoende en daar zijn we best trots op. De inspectierapporten van de GGD van alle locaties zijn ter inzage via:

Klachten
Bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan heeft 't Hummelhuis hiervoor een interne klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de directie van 't Hummelhuis, dan kunt u een schriftelijk klacht indienen bij De Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel. U kunt ook direct met uw klacht bij hen terecht.


Registratienummers

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
GOB 't Hummelhuis, Rhijnsburglaan 7a, 8181 XW Heerde - 833416170.

Tarieven 2017 Kinderopvang ’t Hummelhuis - GOB

De adviesprijs bedraagt € 4,50 per uur per kind. Het tarief wordt in overleg met de gastouder vastgesteld.

Kinderopvang 't Hummelhuis berekent daarbij een tarief van € 135 per maand per gezin voor organisatie- en bemiddelingskosten.

Extra Info:

 

Inschrijven

U aanmelden als gastouder of als vraagouder kan met behulp van een inschrijfformulier. Klik op onderstaande knop om het formulier te openen in een apart browservenster.

Inschrijfformulier GOB

Wijzigingen of opzeggingen gebeuren in de regel in onderling overleg tussen de gastouders en de vraagouders.
Nieuws

Regelmatig ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief via de mail. Via onderstaande knop download u een .pdf van de meest recente versie. Omdat de nieuwsbrief openbaar is, staan er geen foto's op van kinderen van
't Hummelhuis.


   

Contact

Kinderopvang ’t Hummelhuis Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde 06 - 33 67 15 07 gob@hummelhuis.nl www.hummelhuis.nl


Webontwerp en bouw: Beeldteam.nl