Kinderopvang 't Hummelhuis

Peuterspeelgroep

Peuters tussen twee en vier jaar zijn van harte welkom, in overleg voor één, twee of meerdere dagdelen per week en zo gewenst tot 52 weken per jaar. De groepsgrootte is maximaal 16 peuters. De netto eigen bijdragen lopen vanaf € 0,44 per uur. De Peuterspeelgroepen vallen onder de Wet Kinderopvang. Werkende en/of studerende ouders ontvangen een teruggave van de Belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag (zie verder onder Financieel).

Kinderen in de peutertijd ontwikkelen zich heel snel. Ze zijn nieuwsgierig en willen ontdekken. Daarom biedt de peuterspeelgroep een stimulerende speel- omgeving en uitdagende activiteiten, zowel binnen als buiten. Afwisselend staan zelfstandig werken en van elkaar leren centraal. Het kind krijgt zo op de Peuterspeelgroep de mogelijkheid om zich op belangrijke gebieden verder te ontwikkelen:
• sociaal en emotioneel
• vorderingen spraak- en taal
• motorische vaardigheden
• cognitief (leren en begrijpen)
• initiatief
• creativiteit
De aangeboden activiteiten zijn gebaseerd op het programma 'Piramide', waarbij aan de hand van wisselende thema's alle bovengenoemde ontwikkelingsgebieden ruim aan bod komen. Het voorschoolse aanbod is passend als voorbereiding voor de basisschool. Met de Peuterspeelgroep sluit 't Hummelhuis aan bij de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland, waarbij het doel is de drempel naar de basisschool verder te verlagen. Spel en contact met anderen zijn daarbij onmisbaar.

Tijden Peuterspeelgroep

Locatie De Rhijnsberg
Alle dagen m.u.v. woensdag.
Tijden: 08.30 - 11.30 uur of van 13.00 - 16.00 uur
Overige tijden/dagdelen (vanaf 7.00 uur) in overleg

Locatie De Heerd 
maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend.
Tijden: 08.30 - 11.30 uur
Overige tijden/dagdelen (vanaf 7.00 uur) in overleg

U kunt voor de Peuterspeelgroep kiezen gedurende 40, 48 of 52 weken per jaar.

Samen wennen

Ouders zijn altijd welkom, ook voordat het kind is aangemeld. Door zelf even rond te kijken krijg je een concreet beeld over hoe er gewerkt wordt. Soms hebben kinderen de eerste paar keren wat moeite met de stap naar de speelgroep. Je wordt achtergelaten in een vreemde omgeving en dat kan voor een kind in eerste instantie onveilig aanvoelen. Dit probleem is gelukkig bijna altijd tijdelijk. Vaak is het over op het moment dat u de straat uit bent.

Het is belangrijk om duidelijk te zijn naar uw kind. Vertel dat u weggaat en dat u bijvoorbeeld na het buitenspelen het kind weer op komt halen. Wens uw kind veel plezier. Loop nooit stiekem weg in de hoop dat uw kind niets merkt. Het kind voelt zich hierdoor in de steek gelaten. Zeg tegen de leidster dat u weggaat zodat ze samen met u het kind kan uitzwaaien.

Bent u toch ongerust dan mag u altijd even bellen. Hiervoor gebruikt u het rechtstreekse nummer van de locatie waar uw kind is geplaatst.

Aandachtspunten

Zijn of gaan dingen anders dan anders, wilt u dan de leidsters op de hoogte stellen:
 • Als het kind ziek is (graag voor 08.30 een berichtje)
 • Bij een besmettelijke ziekte, ivm preventieve maatregelen
 • Als uw kind ergens allergisch voor is
 • Als niet u, maar iemand anders uw kind ophaalt (uw kind wordt zonder bericht vooraf niet aan anderen meegegeven)
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Afwezigheid van het kind
Praktische zaken
 • Is uw peuter nog niet zindelijk, laat ons dat dan even weten.
 • Het is handig als de naam van uw kind in de jas en op de tas staat.

Overig
 • Indien een betalingsachterstand ontstaat van meer dan € 150,00, behoudt de organisatie zich het recht voor gepaste maatregelen te nemen.
 • De opzegtermijn is 1 maand. Bij niet tijdig opzeggen wordt een maand extra in rekening gebracht.
 • Het kan zijn dat er een foto van uw peuter op de peuterspeelgroep, gepubliceerd wordt in een regionaal blad. Als u hier problemen mee heeft, dan kunt u dit bij aanmelding vermelden.

Ziek

Het kan iedereen overkomen: je vertrekt 's ochtend keurig op tijd naar de kinderopvang. Je collega's verwachten je over een half uurtje en je hebt er zin in. Ineens klinkt er "Mama, ik heb buikpijn!" van de achterbank. Wat doe je? Omkeren of even aanzien....

Een ziek kind hoort niet op de kinderopvang, maar wat is ziek? Bij hevige koorts en keelpijn is dit duidelijk, maar wat doe je bij rode vlekjes, vage klachten of diarree?

Een antwoord op deze, en ook andere vagen vindt u in het Ziektebeleid van
't Hummelhuis. U kunt dit beleid hieronder downloaden. Uiteraard is overleg met de opvang altijd mogelijk.


Kan uw kind door ziekte niet naar de opvang komen, dan dient u zelf voor vervangende opvang te zorgen.

Medicijnen
Gebruikt uw kind medicijnen? Lever dan een ingevuld medicijnenformulier in bij de opvang van uw kind.Activiteiten

Het ochtendprogramma
Bij binnenkomst staat allerlei spelmateriaal klaar en mogen de kinderen vrij spelen. Na ongeveer een uur vormt het drinken in de kring een rustmoment. Daarna is het tijd om een liedje te zingen, een verhaaltje te lezen of om een kringspelletje te doen. Bij goed weer maken we gebruik van het afgesloten speelplein. Het plein is kindvriendelijk ingericht met diverse speeltoestellen en een zandbak. Ook heeft de peuterspeelgroep een grote hoeveelheid buiten- speelgoed, zoals tractors, fietsjes en stuurkarren.

De ochtend wordt altijd afgesloten met een liedje, boekje of spelletje in de kring. Tijdens het brengen en ophalen van de kinderen is het altijd mogelijk even een praatje te maken met een van de leidsters. Heeft u meer tijd nodig dan kunt u ook met de leidster een afspraak maken. Wij geven graag antwoord op uw vragen of vertellen met alle plezier over onze ervaringen met uw peuter.

Feestdagen
Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koninginnedag en Vader/Moederdag. Daarnaast zijn verjaardagen en afscheidsfeesten van de kinderen bijzondere gebeurtenissen. gemaakt. Ook de verjaardagen van de vaders, moeders, opa’s en oma’s worden uiteraard niet vergeten. Als de kinderen dat willen mogen ze een cadeautje maken. Tot slot wordt er op de laatste schooldag een feestje georganiseerd.


Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de PSG wordt VVE aangeboden met het programma Piramide. De pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold, net als de leerkrachten van de basisscholen. Er wordt gewerkt met aantrekkelijke thema's die dichtbij de kinderen staan. Hierdoor wordt de ontwikkeling en de taal van de kinderen enorm gestimuleerd. Door gebruik te maken van deze methodes daag je kinderen uit om zichzelf te ontwikkelen.

Groei en ontwikkeling
De leidsters dragen in samenspel met de ouders zo bij aan de groei en de ontwikkeling van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Natuurlijk is er ook volop ruimte om samen te spelen. Zo wordt er voor gezorgd dat kinderen bij 't Hummelhuis een fijne tijd hebben. De kinderen worden gevolgd met een peutervolgsysteem dat in overleg met de ouders uitmondt in een overdrachtsformulier voor de basisschool.


Wettelijke voorschriften

Jaarlijkse Inspectie
Kinderopvang 't Hummelhuis is een bij de gemeente geregistreerde en erkende kinderopvang. Jaarlijks wordt alles streng geïnspecteerd. De behaalde score is altijd ruim voldoende en daar zijn we best trots op.

Huisregels
Ook de huisregels vallen onder wettelijke voorschriften.

Klachten
Bent u niet tevreden over de gang van zaken, dan heeft 't Hummelhuis hiervoor een interne klachtenprocedure.

Per 1 januari 2016 is Kinderopvang ‘t Hummelhuis aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl

Als de afhandeling van de klacht door de directie van Kinderopvang ‘t Hummelhuis u niet tevreden stelt, dankunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie. Het verdient echter de voorkeur uw klacht eerst intern kenbaar te maken om de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.

Fotoalbum

Via onderstaande knop krijgt u toegang tot het Hummelhuisfotoalbum. U kunt foto's van uw (kind)eren zo gewenst naar uw eigen computer downloaden. Regelmatig worden er nieuwe foto's geplaatst. Het album opent in een apart browservenster. Om privacyredenen is het album alleen voor ouders en vezorgers toegankelijk na invoer van een password. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet willen dat er foto's van uw kind(eren) in het album worden geplaatst dan kunt u dit altijd aangeven.  
Ouderparticipatie

Ouders die hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen hebben een belangrijke stem in de dagelijkse gang van zaken op 't Hummelhuis. Wij stellen uw mening op prijs en op verschillende manieren houden we contact:
Tijdens kortje gesprekjes bij het brengen en halen. Heeft u tussentijds behoefte aan een extra gesprek, dan is dit altijd mogelijk. Tijdens de jaarlijkse ouderavond, georganiseerd in samenwerking met de oudercommissie. Meedenken en meepraten door ouders/verzorgers over het beleid van 't Hummelhuis gebeurt in de oudercommissie.

De oudercommissie
De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij vertegenwoordigt ze de ouders bij de directie en adviseert ze ten aanzien van de kwaliteit. De oudercommisssie heeft adviesrecht bij elk voorgenomen besluit over kwaliteit, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling, klachtencommissie en prijswijzigingen kinderopvang.

Suggesties, op- of aanmerkingen, meedenken of meebeslissen? Reacties zijn van harte welkom. Neem contact op met een van de leden of stuur een berichtje.


Rosemarie Parren
Jessica van Hell
Noor Koops-RiswickRegistratienummers

KDV, Rhijnsburglaan 7a, 8181XW Heerde  - 226298267
 

Financieel

De kosten voor gebruik van de peuterspeelgroep zijn gebaseerd op twee dagdelen per week en worden berekend naar het verzameljaarinkomen van beide ouders.

Tarieven 2019 Kinderopvang ’t Hummelhuis

Zoals gebruikelijk zijn de tarieven all in d.w.z. inclusief eventuele luiers, een drankje en een hapje.

PSG (2-4 jarigen)

Bruto tarief € 9,39 per uur
3 uur 's morgens en/of 3 uur 's middags

NB Contract is op basis van dagdelen

Om een indicatie te geven van het netto uurtarief, hieronder drie voorbeelden bij verschillende gezamenlijke bruto jaarinkomens:

Netto eigen bijdrage (geen extra kosten)
€ 20.000 € 1,69 / uur
€ 40.000 € 2,43 / uur
€ 60.000 € 3,23 / uur
€ 80.000 € 4,34 / uur

De automatische incasso's worden rond de 20e van de maand uitgevoerd.

Extra Info:

Inschrijven

Uw kind aanmelden voor het peuterspeelgroep kan met behulp van een inschrijfformulier. Klik op een van de onderstaande knoppen om het formulier te openen in een apart browservenster.

Let op: Indien u gebruik wilt maken van PSG tijden, wilt u dit dan aangeven onder het kopje “vragen en/of opmerkingen”.


Opzeggen kan per 1e of per 15e van de maand, waarbij een opzegtermijn geldt van een maand. Voor het verminderen van het aantal dagdelen geldt ook een opzegtermijn van een maand. Zodra het kind 4 jaar wordt, zal het contract automatisch worden beëindigd.Nieuws

Regelmatig ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief via de mail. Via onderstaande knop download u een .pdf van de meest recente versie. Omdat de nieuwsbrief openbaar is, staan er geen foto's op van kinderen van
't Hummelhuis


Contact

Kinderopvang Locatie De Rhijnsberg
Rhijnsburglaan 7a
8181 XW Heerde
0578 - 69 19 18
info@hummelhuis.nl
www.hummelhuis.nl

Teammanager KDV en PSG
Margreet Nikkels
margreet@hummelhuis.nl
06 - 49 41 77 66Webontwerp en bouw: Beeldteam.nl