Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? De meest gestelde vragen aan kinderopvang ’t Hummelhuis en de antwoorden hierop, zijn voor u verzameld in onderstaande FAQ. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan gerust contact op via het contactformulier onder aan deze pagina!

praktische informatie

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot 18.00. Op officiële feestdagen zijn we gesloten. 

Wij hebben 2 locaties in Heerde. De Rhijnsberg en de Heerd. Op beide locaties hebben we een KDV (0-4 jaar) en een BSO (4-12 jaar). 

Op de pagina downloads vindt u verschillende beleidsstukken. Onder andere ons pedagogisch beleid. 

Onze beide locaties hebben ruime parkeermogelijkheden op steenworp afstand van de ingang. Omdat we bij de scholen in het gebouw zitten, kan het rond de start- en eindtijd van de scholen drukker zijn met parkeren. 

contracten

We hanteren geen minimaal aantal dagdelen, maar adviseren vanuit pedagogisch uitgangspunt om minimaal 2 dagdelen af te nemen zodat uw kind gemakkelijk kan wennen aan de opvang, andere kinderen en onze pedagogisch medewerkers.  

Voor het kinderdagverblijf is het mogelijk om te kiezen uit een 52 weken (het gehele jaar opvang) of 40 weken (alleen opvang in de schoolweken). Op de BSO werken we standaard met een 40 weken pakket. Vakantieopvang is optioneel. Als u dit wenst heeft u hierin 2 opties: opnemen in uw contract of op basis van nacalculatie. 

Ja. Voor het kinderdagverblijf kunt u naast een hele dag, ook een halve dag afnemen. De ochtend: van 7.00 tot 13.00 (u betaalt tot 12.30) of een middag van 12.00 tot 18.00 (u betaalt vanaf 12.30).

Ja. Voor het kinderdagverblijf kunt u opvang om de week afnemen, zolang de weken hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld de even weken op maandag en de oneven weken op vrijdag. Voor de BSO kan er alleen op woensdag of vrijdag opvang om de week worden afgenomen. Dit kan niet op maandag, dinsdag of donderdag. 

Nee. Continuïteit, voorspelbaarheid en vaste gezichten vinden we van groot belang dus wij bieden op geen enkele manier flexibele opvang. 

Nee, wij werken met vaste dagdelen en bieden geen flexibele opvang. U mag uw kind brengen tussen 7.00 en 9.00 en ophalen tussen 16.30 en 18.00. Vanzelfsprekend mag u ’s ochtends later of ’s middags eerder komen, maar hiervoor worden geen kosten in mindering gebracht. 

aanmelden

Via de pagina ’tarieven’ kunt u een proefberekening maken van uw netto kinderopvangkosten. Zodra u deze helemaal heeft ingevuld, verschijnt er een formulier waarmee u gemakkelijk een rondleiding kunt aanvragen. Uiteraard zijn wij ook de bereiken via mail: info@hummelhuis.nl of telefoon 0578 – 69 19 18. 

Via de knop ‘aanmelden’ op de pagina’s De Heerd en De Rhijnsberg van onze website kunt u uw kind bij ons aanmelden. 

Omdat sommige dagen erg populair zijn of zelfs een wachtlijst hebben, is het verstandig om uw kind zo snel mogelijk aan te melden. Mocht het uiteindelijk toch niet nodig zijn, kunt u met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de aanmelding kosteloos annuleren. 

Nee, we hanteren geen inschrijfkosten. Aanmelden is geheel kosteloos. 

Plaatsingsbeleid

Ja, voor sommige groepen hebben we wachtlijsten. Of er direct plaats is voor uw kind is afhankelijk van verschillende factoren: de gewenste locatie, de startdatum, de leeftijd van uw kind en de dag(en) waarop u opvang wenst. Vraag naar de mogelijkheden! We denken graag met u mee. 

Als u flexibel kunt zijn in de gewenste opvangdag dan kunnen we vaak eerder een plek garanderen. Op woensdag of vrijdag is er namelijk vaker plek dan op de populaire maandag, dinsdag of donderdag. 

Geen probleem. U kunt uw wijzigingen doorgeven door te mailen naar: info@hummelhuis.nl

We hanteren een plaatsingsbeleid. Hierin zijn voorrangsregels opgenomen. Het kan dus zijn dat er kinderen voorgaan op kinderen die langer ingeschreven staan op de wachtlijst. Bijvoorbeeld wanneer een huidig kind zijn dagen wil uitbreiden. 

Financiën

Onze tarieven kunt u downloaden op de pagina: downloads. Dit zijn onze bruto uurprijzen. Wat de opvang u netto kost is afhankelijk van uw kinderopvangtoeslag. De netto kosten berekent u gemakkelijk met onze rekentool op de pagina: tarieven

Luiers en voeding zijn inbegrepen. Wat we u alleen zelf vragen mee te geven is flesvoeding en een setje reservekleding. 

U kunt kiezen uit automatisch incasso of handmatig overmaken. 

Onze LRK-nummers vind je opde pagina ‘praktische informatie’. De nummers  zijn als volgt: 

KDV Rhijnsberg: 226298267

BSO Rhijnsberg: 61104919

KDV de Heerd: 69008733

BSO de Heerd: 351273207

Ja. Als er iets verandert t.b.v. de opvang of in uw eigen leven dan moet u er zelf voor zorgen dat u dit tijdig doorgeeft aan de belastingdienst zodat u het juiste bedrag kinderopvangtoeslag ontvangt. Bijvoorbeeld:

  • Uw kind gaat meer of minder uren naar de opvang.
  • De opvang past het uurtarief aan.
  • Uw kind gaat naar een nieuwe opvang.
  • Een broertje of zusje gaat ook naar de opvang.
  • De opvang van een kind stopt.

Maar ook wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen of burgerlijke staat moet u zelf doorgeven.

Wijzigingen die u doorgeeft aan uw gemeente krijgt de belastingdienst wel binnen. Alle andere wijzigingen moet u wel zelf aan hen doorgeven. Tip: Pak het opvangcontract erbij. Hierin staan de gegevens die u nodig hebt.

extra opvang

Een extra dag (of dagdeel) kunt u aanvragen via Bitcare. Gebruik hiervoor de code ‘extra planning’. Een extra dag kan worden afgenomen wanneer de groepsgrootte dit toelaat en er voldoende medewerkers aanwezig zijn. 

BSO

Op BSO de Heerd vangen we kinderen op van GBS Het Kristal en CBS Wereldwijs. Op BSO de Rhijnsberg zijn kinderen van OBS de Spreng en CBS Het Talent welkom. 

Ja. Op beide locaties bieden we dagelijks VSO vanaf 7.00. 

Ja. Voor de VSO-kinderen verzorgen we het ontbijt. Wilt u in verband met het korte tijdsbestek van de ochtend uw kind voor 7.30 brengen als het wil mee-eten? Na 7.30 is het niet meer mogelijk om te ontbijten. U mag na 7.30 natuurlijk wel een ontbijt meegeven dat uw kind bij ons kan opeten. 

Ja. Tijdens studie- of margedagen van de school is het mogelijk om uw kind naar de BSO te brengen. Dit kunt u zelf aanvragen via Bitcare. 

vakantie-bso

Ja. Tijdens de schoolvakanties is het mogelijk om uw kind naar de BSO te brengen. Dit kunt u zelf aanvragen via Bitcare. 

Nee. De vakantie-BSO vindt tijdens alle schoolvakanties plaats op onze locatie aan de Rhijnsberg. Hier worden de kinderen van beide BSO locaties (de Heerd en de Rhijnsberg) opgevangen. 

Wanneer u opvang wenst in de vakantieweken, werkt dit als volgt.

  • Vakantieopvang in contract: u kunt het aantal gewenste dagdelen opnemen in uw contract. Voorbeeld: als u iedere vakantieweek 1 dag opvang nodig heeft, neemt u 24 dagdelen (1 dag = 2 dagdelen) op in uw contract. U bent vrij om deze dagdelen geheel flexibel in te zetten in de vakanties. 
  • Vakantieopvang op basis van nacalculatie: heeft u niet standaard vakantieopvang nodig en heeft u geen dagdelen opgenomen in uw pakket? U kunt altijd extra opvang als u een keer omhoog zit, deze opvang wordt dan gefactureerd op basis van nacalculatie. 

 

De vakantiedagdelen gaan per kalenderjaar.  

Ja, de vakantiedagdelen zijn 1 kalenderjaar geldig. Als u vakantiedagdelen over heeft, vervallen deze. Ze gaan niet mee naar volgend jaar. 

Als u een vakantiedagdeel wilt inzetten dan vraagt u de opvang aan als ‘flex’. Heeft u geen vakantiedagdelen in uw pakket of zijn uw dagdelen op? Vraag de vakantie  opvang dan aan als extra. 

Ja. Tijdens de vakantie-BSO is het mogelijk om halve dagen af te nemen. Een halve dag (ochtend of middag) staat gelijk aan 1 vakantiedagdeel. 

Ochtend: 7.00-12.30 (ophalen tussen 12 en 13)

Middag: 12.30-18.00 (brengen tussen 12 en 13)

Nee. In verband met ons activiteitenprogramma en eventuele uitjes vragen we u om uw kind voor 9.00 te brengen en na 16.30 op te halen. Mocht dit onverhoopt een keer iets later (of eerder) worden dan is dit geen probleem mits u dit van te voren aan ons doorgeeft.

Bitcare app

Real-time activiteiten en aanwezigheidsregistratie inzien. Foto’s inzien en downloaden. Planning inzien. Verlof aanvragen. Ziek melden. Extra-, flex- en ruildagen aanvragen & Chatten met pedagogisch medewerker(s). 

Ja, dat kan. Vraag dan even of we u of uw partner een uitnodiging willen sturen. U kunt dan gemakkelijk een account aanmaken. 

Dit betekent dat we uw verzoek nog niet hebben behandeld. Als uw verzoek wordt goedgekeurd verdwijnt de arcering. Als we hem moeten afkeuren verdwijnt hij uit de planning en kunt u bij de notitie de reden van de afkeuring lezen. 

Ja, de foto’s waarop uw kind alleen staat mag u delen. Foto’s waarop ook onze pedagogisch medewerksters of andere kinderen staan mag u i.v.m. de AVG-privacywet niet delen. 

vraag niet beantwoord?