praktische informatie

contract soorten

Kinderdagverblijf

Voor de opvang op ons kinderdagverblijf (KDV) is het mogelijk om te kiezen uit de volgende contracten:

 • 52 weken: het gehele jaar opvang
 • 40 weken: alleen opvang in de schoolweken
Peuterspeelgroep

Voor de opvang op onze peuterspeelgroep (PSG) werken we met het volgende contract: 

 •  52 weken: het gehele jaar opvang
 • 40 weken: alleen opvang in de schoolweken
buitenschoolse opvang

Voor de BSO werken wij standaard met het volgende contract: 

 • 40 weken: opvang tijdens de schoolweken.

Wanneer u opvang wenst in de vakantieweken, werkt dit als volgt.

 • Vakantieopvang in contract: u kunt het aantal gewenste dagdelen opnemen in uw contract. Voorbeeld: als u iedere vakantieweek 1 dag opvang nodig heeft, neemt u 24 dagdelen (1 dag = 2 dagdelen) op in uw contract. U bent vrij om deze dagdelen geheel flexibel in te zetten in de vakanties. 
 • Vakantieopvang op basis van nacalculatie: heeft u niet standaard vakantieopvang nodig en heeft u geen dagdelen opgenomen in uw pakket? U kunt altijd extra opvang aanvragen als u een keer omhoog zit, deze uren worden dan gefactureerd op basis van nacalculatie. 

Dagdelen

Bij Kinderopvang ’t Hummelhuis neemt u kinderopvang af per dag(deel). Dat betekent dat u naast een gehele dag, ook een halve dag (één dagdeel) kunt afnemen. Wij hanteren geen minimale afname van een aantal dag(delen), maar adviseren wel om te gaan voor minimaal twee dagdelen per week. Dit om het vertrouwen en de continuïteit voor een kind te kunnen waarborgen. 

Kinderdagverblijf

Voor de opvang op ons kinderdagverblijf (KDV) is het mogelijk om te kiezen uit de volgende dagdelen:

 • Hele dag: 7.00 – 18.00
 • Ochtend: 7.00 – 13.00 
 • Middag: 12.00- 18.00
Peuterspeelgroep

Voor de opvang op onze peuterspeelgroep (PSG) heeft u de keuze uit de volgende dagdelen:

 • Ochtend: 8.30-12.00
 • Middag: 13.00-16.30
buitenschoolse opvang

Schoolweken

Voor de opvang tijdens schoolweken kunt u de middag waarop u opvang wenst doorgeven. Afhankelijk van de schooltijden op die dag wordt het aantal uur voor een BSO-middag berekend. U betaalt vanaf het moment dat de school uit gaat, tot 18.00. 

Vakantieweken

Voor de opvang op de BSO tijdens vakantieweken is het mogelijk om te kiezen uit de volgende dagdelen:

 • Hele dag: 7.00 – 18.00
 • Ochtend: 7.00 – 13.00 
 • Middag: 12.00- 18.00

BItcare

Wij maken gebruik van een softwaresysteem, Bitcare. Met deze onlinedienst kunnen gedurende de dag activiteiten en foto’s online met u gedeeld worden. Via de app op uw telefoon kunt u zien wat uw kind bij ons beleeft. Ook kunt u de planning bekijken en verzoeken indienen voor o.a. vakantie, extra opvang en extra- flexdagen aanvragen. Daarnaast kunt u een chatbericht versturen naar de pedagogisch medewerkers op de groep. Met Bitcare blijft u altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van uw kind(eren). Zo kunt u zorgeloos werken en hoeft u niets te missen! 

Heeft u een vraag over het gebruik van de app of wilt u meer weten? Bekijk dan deze video van Bitcare waarin wordt uitgelegd hoe u als ouder de Bitcare app kunt gebruiken en welke functies er zijn. 

functies bitcare app

Benieuwd naar alle mogelijkheden en functies van de Bitcare app? Lees ze hieronder!

Wijzigen opvang

Het kan voorkomen dat u een keer extra opvang nodig heeft. Geen probleem! We helpen u hier graag bij. Lees hieronder hoe dit bij ’t Hummelhuis in zijn werk gaat. 

extra dag opvang

Het incidenteel afnemen van een extra dag (of dagdeel) kunt u aanvragen via Bitcare. Gebruik hiervoor de code ‘extra planning’. Een extra dag kan worden afgenomen wanneer de groepsgrootte dit toelaat en er voldoende medewerkers aanwezig zijn. Let op: een extra plan, wordt ook extra gefactureerd. Als u een dag wil ruilen, gebruik dan niet de code ‘extra planning’. 

Oudercommissie

Ouders die hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen hebben een belangrijke stem in de gang van zaken op ’t Hummelhuis. Wij stellen uw mening op prijs en houden op verschillende manieren contact. Bijvoorbeeld tijdens het brengen en halen, via de Bitcare app en tijdens ouderavonden. Wilt u intensiever meedenken over o.a. ons pedagogisch beleid dan kunt u zich aansluiten bij de oudercommissie. 

De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij vertegenwoordigt ze de ouders bij de directie en adviseert ze ten aanzien van de kwaliteit. De oudercommisssie heeft adviesrecht bij elk voorgenomen besluit over kwaliteit, voeding, opvoeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling, klachtencommissie en prijswijzigingen kinderopvang.

Suggesties, op- of aanmerkingen, meedenken of meebeslissen? Neem contact op met een van de leden of stuur een hen een mailtje: oc-hummelhuis@outlook.com. 

ontmoet de leden van de oudercommissie

jaarlijkse inspectie

Kinderopvang ’t Hummelhuis is een bij de gemeente geregistreerde en erkende kinderopvang. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de eisen in de Wet Kinderopvang. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk. Zij hebben het toezicht hierop uitbesteed aan de GGD. Jaarlijks komt er een GGD-inspecteur (vaak onaangekondigd) langs om te controleren of wij voldoen aan alle eisen uit de wet. Op de pagina downloads kunt u de laatste inspectierapporten van de GGD downloaden. 

klachten

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u desondanks niet tevreden bent of een klacht heeft, kunt u deze mondeling of schriftelijk indienen. We gaan graag met u in gesprek om samen tot een oplossing te komen. We volgen hiervoor onze interne klachtenprocedure. Deze kunt u downloaden op de pagina downloads. 

Zodra wij uw klacht hebben behandeld, maar deze is niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang waarbij wij aangesloten zijn.