Zelfredzaamheid

“Never help a child with a task at which he feels he can succeed” – Maria Montessori. Het bevorderen van de zelfredzaamheid vinden we belangrijk. Ons uitgangspunt hierin is: “Wat je zelf kunt, mag je zelf doen”. We stimuleren de zelfredzaamheid van kinderen door hen eerst dingen zelf te laten proberen. Bijvoorbeeld het aantrekken van de jas of het smeren van een boterham.

Als het niet lukt, mag een kind natuurlijk om hulp vragen. Dan helpen we. Of beter gezegd, we leren een kind om het zelf te doen. Want voordat we een handeling van een kind overnemen, proberen we een kind door middel van taal te begeleiden om zo alsnog de handeling zelf te voltooien. Bijvoorbeeld tijdens het aantrekken van de jas. We gaan op hoogte van het kind zitten en loodsen een kind stap voor stap door het proces. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je probeert je jas aan te trekken, maar dat het niet lukt. Ik ga je helpen”. “Leg je jas maar op de grond”. “Nu mag je bij de capuchon gaan staan”. etc. Als we zien dat dit niet lukt, bieden we hulp en proberen we het een volgende keer weer opnieuw.

Het ontwikkelen van zelfredzaamheid geeft kinderen een competent gevoel. “Ik kan het zelf, niemand hoeft mij te helpen”. Een brede glimlach op het gezicht als iets is gelukt, laat een gevoel van trots zien. Hieraan hoeven wij niets meer toe te voegen.

Zelfredzaamheid hebben we ook beschreven in ons pedagogisch beleid. Hierin vind je tevens onze visie op onder andere de sociale ontwikkeling, emotionele veiligheid, positief bekrachtigen en spelmateriaal. Ons pedagogisch beleid is te downloaden op de pagina: downloads.